Během naší praxe se setkáváme s řadou dopravních a autobusových společností, které zbytečně nenárokují vratku spotřební daně. Přitom mají nárok na vrácení až 10 centů z jednoho litru nafty!

Můžete to využít i vy?

Tankujete naftu do vozidel nad 7,5 tuny nebo do autobusů v Belgii, Francii, Itálii, Maďarsku, Španělsku nebo ve Slovinsku? Všimli jste si, že kromě DPH platíte i spotřební daň z nafty? Tato daň představuje společně s daní z přidané hodnoty jeden z největších nákladů v přepravě, a proto neváhejte a požádejte si o jejich vrácení. Oproti systému vrácení DPH, který je harmonizovaný napříč EU, je vratka spotřební daně pouze v kompetenci jednotlivých států. Podmínky pro podání žádosti stejně jako termíny a požadované dokumenty se liší dle jednotlivých zemí. Výše vrácené částky spotřební daně z nafty se odvíjí od počtu natankovaných litrů v dané zemi za určité období a může se v průběhu času měnit. Některé země jako Francie nebo Itálie dokonce umožňují nárokovat spotřební daň i několik let zpětně. Naopak v Belgii, Španělsku a Maďarsku je možné žádat o vratku až po registraci na daném celním úřadu. Vše za vás pro jednotlivé země vyřídíme, aniž byste tím museli trávit váš čas.

Co potřebujete pro podání žádosti?

  • Faktury za nákup nafty

  • Plná moc

  • Platná EU licence

  • Leasingové smlouvy

  • Technické průkazy

  • Přehled ujetých km v EU